Foto: Gabriel Liljevall


YOGAMASTER. FÖRFattare. FÖRELÄSARE. COACH


Ulrica Norberg är en bästsäljande författare med över 15 böcker bakom sig där flertalet är utgivna i andra länder. Hon är en internationellt erkänd yoga/meditationslärare och flitigt anlitad som coach och inspirationsföreläsare. 

Events på gMina böcker


Texter