texter


“I wish that every human life might be pure transparent freedom.”

Simone de Beauvoir


Ända sedan jag var liten har jag varit nyfiken och passionerat utforskat min miljö. Älskat att lära mig nya saker och försöka förstå det jag inte vet. Jag lyssnade uppmärksamt när min mamma läste för mig, sög i mig av alla filmer jag sett med min pappa, gäckad av historia, berättelser och ny kunskap så länge jag kan minnas. Jag är intresserad av frihet, inspiration och kontakt. I allt jag gör. Kropp. Sinne. Intellekt. Själ.

Skrivande är ett sätt för mig att få syn på det mellanmänskliga, det inre, det yttre och även om det stundtals är utmanande att sitta still och söka efter mening mellan raderna och tankarna så är det inget annat som får mig att känna mig sann, levande och i kontakt med livet och tiden jag lever i.

Längre trodde jag att det jag har varit med om inte var av något större intresse för andra. Men under

How you are touched physically by someone makes a world of difference in the frequency of your inner self. Right?

Naturens gränslöshet får oss att vända oss inåt och komma i kontakt med det oändliga i allt levande. Men också

Jag är en nomad. Du är en nomad. Vi är alla nomader. Livet rör oss framåt och vi bär på

Our western culture is changing rapidly. I think all of us feel it. And it is difficult to get a