texter


“I wish that every human life might be pure transparent freedom.”

Simone de Beauvoir


Ända sedan jag var liten har jag varit nyfiken och passionerat utforskat min miljö. Älskat att lära mig nya saker och försöka förstå det jag inte vet. Jag lyssnade uppmärksamt när min mamma läste för mig, sög i mig av alla filmer jag sett med min pappa, gäckad av historia, berättelser och ny kunskap så länge jag kan minnas. Jag är intresserad av frihet, inspiration och kontakt. I allt jag gör. Kropp. Sinne. Intellekt. Själ.

Skrivande är ett sätt för mig att få syn på det mellanmänskliga, det inre, det yttre och även om det stundtals är utmanande att sitta still och söka efter mening mellan raderna och tankarna så är det inget annat som får mig att känna mig sann, levande och i kontakt med livet och tiden jag lever i.