Vi har potential inom oss

24 februari, 2021

Livet ställer stora frågor. Tar oss igenom berg- och dal banor.
Lär oss saker.
Livet kan vara magiskt. Hemskt.
Hur kan vi hitta balans i flödet mellan livets olika stationer?

Vi blir ofta fångade i en så kallad ”jag-centrering”, då vi främst reagerar på våra känslostormar och tankemönster utan någon egentlig verklighetsförankring. Det låter kanske underligt, men vårt liv är våra känslor, sinnesstämningar och sinnesrörelser. När vi mår bra blir vi inspirerade av allting: världen runt omkring oss, människor, atmosfären, till och med av ägodelar. När vi mår dåligt kan ingenting få oss att känna oss nöjda och tillfredsställda, inte ens det mest värdefulla och viktigaste, det som vanligtvis brukar leda till lycka. När vi är lyckliga känns det som att hela världen är i harmoni och allt runt omkring ger oss glädje. Med andra ord, meningen med livet är att uppleva känslorna som ger lycka och glädje.
Oavsett hur rika vi är i fråga om pengar, makt, hus eller bilar, betyder det ingenting om vi inte uppskattar och respekterar livets goda. På samma gång, om vi lever i harmoni med själen, upplever glädje och är nöjda med livet kommer vi bli lyckliga bara av att leva. Meningen med livet ligger gömd inne i våra känslor. Vi behöver dock motionera dem, ge dem en match, lyssna till dem, reflektera över dem, och gå in i dem samtidigt som vi emellanåt behöver skapa distans till dem. Det senare genom att sakta ner och pausa.

Yogafilosofin hävdar att vi har allt vi behöver inom oss. Alla resurser finns där för att vi ska kunna leva ett fantastiskt liv. Vi har kapaciteten och potentialen. Men för att inse det måste våra sinnen vara i balans. Obalanserade sinnen begränsar hur vi ser på livet, och vi bestiger då aldrig vårt inre berg för att se oss omkring och lära oss saker om oss själva. Stress är faktiskt bara en tanke. Om vi säger åt oss själva att vi är stressade, blir vi stressade. Stress är inget som händer med oss utan något som händer inom oss.

VÄRDLEN SOM HOLOGRAM
Alltför ofta prioriterar vi bort det viktiga: att pausa och göra avvägningar. Många av oss driver på oss själva och kör på för fullt. Så för att kunna komma säkert uppför vårt inre berg behöver vi misslyckas, reflektera, försöka igen, driva på, vila, andas, sluta, börja, göra, vara och slutligen kombinera alltsammans på ett sätt som passar just oss. Det är det som yoga kan lära oss: att hitta vår egen personliga väg och balans, få kontakt med vår största potential och slutligen bli den som vi innerst inne är, bortom alla reaktioner, föreställningar och rädslor.

Greg Madden är professor i psykologi vid Utah State University i USA och visar att världen fungerar som ett hologram. Han menar att för att förändra helheten måste man först förändra en del i taget. Om man vill förändra världen måste man börja med att förändra sig själv. En förändring i det lilla kan återspegla sig i det oändligt sto- ra. Detta innebär bland annat att en förändring hos sig själv kan få andra att förändras. Fram till alldeles nyligen trodde man att den mänskliga hjärnan, som innehåller ungefär hundra miljarder celler, inte kunde producera några nya. Man antog att var och en av oss föddes med ett begränsat antal hjärnceller och när en cell dog bildades ingen ny. Men ny forskning visar att vissa delar av hjärnan kan skapa nya celler. Detta är vetenskapligt sett en makalös upptäckt.

En annan förhärskande uppfattning i det västerländska samhället har varit att hjärnan inte kan skapa några nya nervbanor. Man trodde tidigare att den mänskliga hjärnan hade ett relativt litet fönster för att skapa nya banor, och efter att det stängts blev våra nervbanor omöjliga att förändra. Den gamla teorin var att förmågan att skapa nya nervbanor sjönk dramatiskt i tjugoårsåldern, för att sedan upphöra i fyrtioårsåldern. Nya studier visar, tack vare hjärnröntgenmetoder som PET och MRT, att nya hjärnceller skapas genom hela livet, och även nya nervbanor. Detta att vi  själva påverkar vår återhämtning genom hur vi andas, rör på oss, tänker, äter och känner är inget nytt inom yogafilosofin. Vi kan påverka allt genom ökad närvaro.

Inom yoga söker vi efter ett tillstånd där vi är helt och fullt närvarande, där plus sammanfaller med minus, i enighet med dess syfte: att föra samman, att förena. Närvaro är ingenting som bara händer. Den finns ständigt. Närvaro är som en plats vi alla har men ibland inte kan se på grund av att vi bländas av de starka krafterna i för mycket stress och spänning. Att vara närvarande är som att vara vaken vid livets ebb och flod. Att koppla ihop topparna och dalarna som vi upplever. Att vila i det. Att vara levande i livets egen process.

 

Jag tror att det är en av de sorgliga sakerna med livet. Att alla planerar framåt för att försöka bli trygga, för att komma framåt, bli framgångsrika, göra det här, göra det där, i stället för att låta DET ta över, vad DET nu är för något och låta DET bestämma, för jag tror att DET vet bättre än du eller jag vet.

– Henry Miller