Vi är alla Nomader

13 maj, 2020

Jag är en nomad. Du är en nomad. Vi är alla nomader. Livet rör oss framåt och vi bär på en historia som påverkar oss i varje steg. Vare sig vi vill eller inte. Det vi har packat i ryggsäcken blir vår föda. Det som göder oss.
Människan har alltid utforskat vägen framåt. Vi är sökare. Nomaden inom oss hanterar vår förmåga att förflytta och röra oss. Detta särdrag har under årtusenden fått oss att inte bara överleva utan även utveckla nya filosofier, strukturer, sammanhang och uppfinningar.
Att trampa upp nya stigar inom oss själva, mellan varandra och i världen. Nomaden inom oss är i direkt kontakt med vår existens.

Naturen. Den är inte bara scenografi i den pjäs som kallas livet, utan själva grunden till vår existens. I naturen kan vi läka och växa högre och större än vi kan ana.
Jag tror inte att någon har nått en djup insikt om sig själv genom att enbart stirra in i en telefon eller en dator. Vi behöver variation. Rörelse och stillhet, ljud och tystnad. Utmaning och framgång. Blanda avtryck med intryck. Idag är det World Environmental Day. En dag där vi uppmärksammar världens natur och miljö. Låt oss koppla upp oss på naturen och lära mer av den.