VARFÖR YOGA?

27 mars, 2021

 

Yoga har många betydelser och alla indikerar rörelse och evolution. Själva ordet Yoga betyder ’att unifiera, föra samman’ men kan också läsas som ’disciplin’ eller ’ansträngning’.

Utövandet av yoga har alltid varit i utveckling, men i grund och botten handlar yoga om att kultivera en individs uppmärksamhetsförmåga och känsla av sinnesnärvaro i livets alla situationer och skeenden. Yoga har som mål att skapa en reflektion kring vad vi är närvarande i för processer och vilken sorts attityd/sinnestämning vi har genom vilken vi upplever oss själva och vårt liv.

Form och formlöshet
I yoga fokuserar vi oss både på form (vår kropp och dess vävnader) och formlöshet (vår andning, energikanaler och sinnesstämningar). Båda aspekter skapar vår verklighet så som vi uppfattar den och dessa två sidor är vår yang och yin i livet. Det vi kan ta på och synligt påverka och det som vi inte kan ta på eller se, men kan uppfatta och påverka med psyket, beteende och hur vi fokuserar. Yogautövning ämnar utveckla och balansera dessa motsatser genom att låta kroppen möta sinnet genom andetaget som förenar dem.

För många, är det genom kroppen (yang) vi tar oss först in i yogaträningen. Över tid och efter flera möten med kroppen genom yoga, när den fysiska hälsan och sinnet blir stabilare, börjar många yogaelever intressera sig för det som ligger bakom och det som inte syns men som man upplever och inte kan sätta ord på (yin).

Holistisk träning
När man börjar med yoga, är det kanske för att minska stress, komma i form eller bara för att följa med en vän på en yogaklass, så uppmanas dem (förhoppningsvis) i klassen att fästa större delen uppmärksamheten på formen av positionerna (sk Alignment/hållning) som de försöker att utöva. Detta skapar en teknisk integration med kroppen som gör träningen säkrare samtidigt som vi lär oss bättre hållning och gör träningen mer spännande och lustfylld. Successivt så blir utövarna mer intresserade av andningsteknik, sinnesträning, meditation och djupare aspekter av teknik, då effekten av yogaträning händer mer i faschian, bindväven, samt i nervsystemet. Detta kommer av en ökad syresättning av cellerna i kroppen, och reduktionen av stress och spänning.

Att uppmärksamma de olika växlingarna av andetaget, att notera olika förnimmelser komma och gå i den fysiska kroppen och känna in utrymmet av sinnet samtidigt som förmågan att kunna registrera tankar och känslor är alla delar av ett yogautövande. Detta förenande av kropp, sinne och hjärta skapar hälsofördelar bortom att bara vara stark och rörlig.

Just att blanda form med formlöshet i träningen i lika dos, ger oss ökad styrka, återhämtning, cirkulation, smidighet, balans och kraft i tillvaron att göra saker som får oss att känna oss levande. Så fort vi faller ur hälsa, faller vi ur känslan av att leva och vi börjar kompensera med vår egen energi och allt kommer att handla om enbart överlevnad.

Yoga lär oss att det finns en väg till balans, om individen vandrar varsamt fram i insikterna om vad just den personen behöver för ingredienser för att må bra.

Ett andetag i taget.