NYFIKENHETENS ERA

24 februari, 2021

EN NY ERA ÖPPNAR UPP SIG

Inte förrän nu har nyfikenhet fått mer fria tyglar. Genom historien har det mer handlat om en distinktion mellan bra och dålig nyfiken- het och legitim gentemot illegitim kunskap. Olika epoker av vår mänskliga historia har frammanat olika synsätt på nyfikenhet. Under ett tidevarv ansågs nyfikna individer vara genier, medan samma slags individer i en annan tid blev dömda till döden.

Tack vare mångas idoga utforskande samt uppfinningsrikedom, har vi lärt oss mer om världen, naturen och oss själva. Ta bara fotografiet och kartan som exempel, med vilkas hjälp vi kunnat se på världen vi lever i och att det handlar lika mycket om det objektiva som det subjektiva, samt utrym- met däremellan. Vi har kommit fram till starten av Nyfikenhetens era, som filosofen Michel Foucault drömde om för drygt trettio år sedan.

Det visade sig att det fanns en hel del och ju mer jag fann, desto mer upptäckte jag att denna grundkänsla är kittet som håller vår hjärna vital och som håller sinnet aktivt istället för passivt. Sinnet kan liknas vid en muskel som blir starkare av nyfikenhetsdriven träning. Jag förstod till och med att man kunde öka sin intelligens genom att vara nyfiken. Tillika bli mer originell i den bemärkelsen att man kunde stärka sin självkänsla och självförtroende och därför bli mer benägen att hitta fram på sin egen stig.

Ja, tiden är inne att börja använda nyfikenhet på nya sätt. Dels för att öka folkhälsan genom att se över vår relation med oss själva och för att komma i bättre kontakt med våra förmågor, dels för att kollektivt hitta nya sätt att lösa flera av de många utmaningar vi står inför idag.

I NYFIKEN – Väck ditt inre geni delar jag med mig av mina fynd, den forskning jag tagit del av och metoder som jag hoppas kan inspirera dig att börja upptäcka just din nyfikenhet. Min förhoppning är att du i denna bok läser något som gäckar dig eller som bidrar till att du föräd- lar din unika röst, din egen förundran över tingens beskaffenhet. Kan- ske, ja kanske, blir din nyfikenhet den främsta tillgången i ditt liv fram- över.

(UTKAST ur min kommande bok NYFIKEN- Väck ditt inre geni)