HOMO LUDENS- den lekande människan

6 maj, 2023

Lek, skapande och utveckling är sytt av samma tyg, menar tänkare som Birgitta Knutsdotter Olofsson, Jean Piaget, Rollo May, Stephen Nachmanovitch och Lev Vygotskij, och slår an att vi aldrig är för gamla för att utvecklas. Vi måste bara hitta vårt eget sätt att hålla igång lusten för lek och skapande.

Att leka genom livet, inte bara som barn, visar sig skapa nya kopplingar i hjärnan, där minnen vävs samman med all kunskap man förvärvat som vuxen. Detta beskrivs som att det öppnar hjärnan då studier visar att hjärnans olika centra kan samspela snabbare och fortare vid fri eller organiserad lek. Så om vi är intresserade av att utvecklas och hitta nya lösningar på utmanande problem, bör vi försöka närma oss och ta oss an processer som vi annars undviker.

Idag har modern vetenskap kommit fram till att nyfikenhet är en egenskap som är av stort värde för oss och som kan hjälpa oss att dra nytta av lärdomar från historien. Vetenskapsfilosofin menar att nyfikenhet är av yttersta vikt för vår mentala hälsa, då stagnation och reaktivitet alltid varit ett hot mot en klok och sund utveckling.

1938 kom den nederländske professorn i historia, Johan Huizinga, utmed sin bok Homo Ludensden lekande människan, om hur spel och lek funnits med människan genom historien och hur det formar oss som kulturvarelser. Spel och lek har varit en förutsättning för vårt förmänskligande, vår medkänsla och vårt samspel, samt grunden för fredlig samvaro. Huizinga pekar på flera saker där detta slipar våra förmågor som människor och varför lek är så otroligt viktigt. Det är i leken vi skapar ordning och all planlös lek leder successivt fram till gränser, regler och ordning, inom vilket skapande kan ta plats.

En annan aspekt som han lyfter fram är att lek skiljer sig från det riktiga livet i rum och omfång. Att det är här vi får frigöra våra förmågor en stund och bearbeta livets allvar och testa olika möjligheter för att lösa problem. Så när vi återgår till livet har vi nya strategier och teorier att ta med oss i utmaningar vi möter. Han menar även att lek dessutom är tillgängligt för alla.

Så hur utvecklar vi vår nyfikenhet?
En god början är att utveckla vetskap. Att inte alltid stanna vid ett svar eller nöja sig med att det bara är så. Uppnår man vetskap uppstår förståelse. Uppstår förståelse, uppnås undran. Undran utvecklar kunnande. Kunnande bidrar till insikt och självförtroende, vilket gör att ny vetskap uppstår. Om och om igen. På så sätt kan vi förädla allt vi hanterar: vår egen personliga utveckling, vår arbetsinsats, vårt lärande, våra relationer.

Jag väljer begreppet vetskap före kunskap eftersom vetskap inkluderar så mycket mer. Jag tror inte alltid man måste kunna för att veta eller veta för att kunna. Det finns så mycket som kan göra oss inspirerade och motiverade till att lösa mysterier och gåtor, upptäcka nya områden och finna nya vägar. Du behöver inte ens ha verktyg eller kunna läsa för att börja. Men du behöver ha ett språk och ett reflekterande perspektiv vad gäller tankarna.

Alfred Nobel var övertygad om att mänskligheten drog stor nytta av nya upptäckter. Att det är nödvändigt att vända på perspektiv flera gånger innan en idé uppstår, som sedan formar en teori värd att testas. Nobel menade att om du ska nå banbrytande upptäckter krävs misslyckanden, dötid och fruktlösa idéer. Att få ett Nobelpris skulle enligt honom betyda ett lika stort erkännande av allt slit som ligger bakom en upptäckt som för hur mycket den gynnar all mänsklighet.

Här är ett tips på en övning som tränar nyfikenhet, hjärnan och sinnet:

ÖVNING i ORIGINELL ORIGAMI

Origami är en superbra träning för hjärnan och en perfekt metod när du vill förbättra din koncentrationsförmåga, fokuseringskonst, öka avspänning, boosta din strukturella förmåga eller minska stress.
Origami betyder ”vika papper” på japanska och är svårare än man kan tro. Jag är verkligen inte bra på origami men använder mig ändå av det när jag behöver avleda tankarna och slappna av i sinnet. Jag tar ibland även med det i arbetet med individer och grupper. Speciellt för de individer som arbetar mycket med människor, har hög stress i arbetet, behöver bryta negativa tankemönster, kört fast i kreativiteten eller som behöver träna hjärnan att se andra mönster.
Jag tar med mig olika mallar, fint papper och så visar jag en enkel vikning. Så börjar vi där. Sedan får de testa att vika på egen hand eller googla olika former eller figurer.
Leta upp instruktioner på nätet och testa vetja! Även fast du inte är bra på det. Gör det ändå.

🙂 Ulrica

Vill du läsa mer om detta, kolla in min bok NYFIKEN – Väck ditt inre geni (Bazar förlag 2020)