Ensamtid vs. Ensamhet

12 juni, 2022

ENSAMTID vs. ENSAMHET

Jag har över åren tänkt en hel del på detta. Att det är en stor skillnad. Ensamtid är egentid – självvalda pauser från göromål för att skapa perspektiv, hinna landa och få utrymme att värna om inre behov.
Mitt arbete kräver viss avskildhet. För att jag ska kunna hålla distans, kunna skapa plats för reflektion, tänkande, resonerande, skrivande, processande. Som människa har jag stort behov av regelbunden egentid för att balansera rollen som förälder, partner, vän.

Att jag under större delar av mitt liv upplevt en känslomässig ensamhet är något annat. Något jag brottats med. Att jag känt mig ensam och annorlunda. Vilket jag vet grundar sig i lite för många svek och känslomässiga trauman genom livet. Men även att jag valt att stå ensam och gå min egen väg. Trots väldigt starkt motstånd från omgivningen.

Så visst är det lite ironiskt att jag ökat min egentid, fler pauser, mer stillhet och vila för att råda bot på mina uppleva ensamhetskänslor? Egentligen inte för att lika löser lika. Ingen annan än jag kan hitta mod att vara jag. Acceptera den jag är. Och hitta stigar till att våga satsa på de vägar min själ och medvetande säger är rätt riktning.

Några insikter jag lyckats fånga är:

-Samtala i förtroende reder ut känsloknutar. Betala för att diskutera existentiella frågor med utbildade proffs. Jag har över åren investerat i detta som en form av själslig PT träning. Och kan rekommendera schematerapi och klinisk hypnos.
-Viktigt med stöd. Här är mina katter och hund en del av min tribe bortsett från min man, mina barn och fyra bästa vänner som jag haft sedan 20 års åldern.
– Meditation, restorative yoga och andningsträning för att lossa på och släppa på det som sitter i kroppen men som ska ut.
– Vandring sorterar bland input. Vaskar fram det som är viktigt. Plus håller min kropp stark.
– Journaling. Rensar ut skruttankar bla.
–  Filmterapi/ litteraturterapi. Läsa böcker, se film och vissa serier. Får mig att processa känslor och tankar.
– Daglig 30 min med ”göra vad jag har lust med och skita i vad alla tycker och tänker om det”- tid.

Lite så.