EFTERTANKE – En bristvara idag

19 januari, 2022

Genom att försöka med det ”omöjliga” når man högsta graden av det möjliga.

– August Strindberg

Många människor upplever att de nästan kvävs av måsten och krav och flera jag pratar med känner sig tomma och ensamma.

På ett plan verkar det paradoxalt att många av oss upplever livet på detta sätt, trots att vi har allt. Jobb, ett hem, familj, vänner och ett socialt liv. Något en 1700 tals människa bara drömde om.
Varför mår vi dåligt när vi har så mycket? Och i DN den 18 januari 2022, berättas det om en ny rapport ifrån Skandia som ger prislappen 66 miljarder. Kostnaden vi betalar just nu som stat för psykisk ohälsa.

Det finns många olika orsaker att belysa. Tidens tand med pandemi och stora förändringar på alla fronter å ena sidan, samt den egna identifikationen och hur vi alltmer outsourcar vår återhämtning, vilopauser och reflektion.

Studier visar att vi som lever idag allt mindre,  sätter upp våra egna riktlinjer för vad som är sant, falskt, verkligt eller illusion.
Den franska sociologen och filosofen Jean Baudrillard belyste redan på 60 talet att när vi lever våra liv i en medieverklighet, i vad han kallar för en hyperverklighet, låter vi massmediala krafter bestämmer riktlinjerna för vad som är verkligt.
I en sådan verklighet är effekterna viktigare än berättelserna och där kulturen blir allt mer bildbaserad. Att bilden av något är allt. Blir det som får sätta ton och vikt i hur vi ser även på oss själva. Ta bara detta med att vi alltmer tar selfies och använder telefonen som spegel.

Många sociologer menar att det lätt leder till försvagad identitet och ”ett subjektets död”, då individer inte reflekterar över livet på samma sätt som förr pga. alltför många krav samt bristen på gränser. Detta kan ge upphov till en existentiell oro och ångest då det råder brist på någon speciell tro utan man plockar lite här och lite där. Moral blir ett personligt ansvar och något ändamålsenligt.

Rossis 20-minutersregel

Samhället verkar idag styras mer av datorns processor än av vårt eget nervsystem. Det höga och snabba tempo i arbetslivet pressar ofta människor att försöka motsvara alla förväntningar och krav som ställs på dem. Detta resulterar i att man upprätthåller en hög nivå av mental och fysisk aktivitet under dygnets vakna timmar. Effekten av detta blir att man ofta trubbas av känslomässigt och inte längre kan glädjas åt livets enkla nöjen och njutningar.

Det har skrivits mycket om stresshantering, och flertalet av alla rapporter och böcker visar på behovet av en stunds mental och fysisk avslappning under dagen. Författaren och forskaren Ernest Rossi har formulerat en 20-minutersregel som grundar sig på teorin om sk. ultradianska rytmer, dvs. biorytmer eller energikurvor, som kroppen påverkas av under dagen. Forskning har visat att dessa rytmer följer ett mönster och kommer i vågor var 90: e eller var 120: e minut. Rossi menar att det vore önskvärt att man bara arbetade när kurvorna når sin kulmen. I teorin är det enkelt men inte i praktiken. Rossis förslag går ut på att man bör försöka se till att ta planerade arbetspauser som är synkroniserade med den nedsatta fysiska och mentala aktiviteten var 90: e minut, för att uppnå maximal prestation och känna mindre stress i kroppen. Rossi menar att det är viktigt att man gör pauserna enligt ett tidsschema, och helst bör man upphöra med all arbetsaktivitet och skifta kroppsställning. Under en paus bör man t.ex. lägga sig ner och meditera eller slappna av 10–20 minuter, eftersom det är det bästa sättet att uppnå total fysisk och mental avkoppling på. Fördelarna upplevs nästan omedelbart och avkoppling är en bra förberedelse för att återgå till sitt arbete.

Så vad kan vi göra för att balansera upp känslostormar, tankebrus och spändhet i kropp och själ?
Vi kan faktiskt göra en hel del. Här är några av mina favoriter som jag tycker fungerar väl:

1. Mat.
Tugga maten du äter mer. Detta ökar salivering som främjar bättre matspjälkning och matsmältning. Undvik att titta på skärm när du äter. Glad mage – gladare sinne.
2. Kom ut varje dag. Promenera ute. Frisk luft. Vädra ut dig själv.
3. Träna återhämtning varje dag. Stäng av en stund. Låt systemen ladda tillbaka kraft.
4. Ha skärmfri tid varje dag.
5. Läs mer böcker. Inte bara lyssna på böcker. Läs mer.

En bra början som räcker långt.

 

ULRICA