Au Natura

2 juni, 2020

Naturens gränslöshet får oss att vända oss inåt och komma i kontakt med det oändliga i allt levande. Men också med det lilla, det vanliga, eller det som vi tar för givet, det som på något sätt alltid finns där. Det vackra i naturen påminner oss, ibland smärtsamt, om hur sårbart livet är och vad som kan gå förlorat.

I det tidevarv vi lever i nu med klimatkris, pandemi, teknologiutveckling, individualisering och globalisering står mycket som osäkert och stark oro drabbar många. Hög stress, press och en ökad mental ohälsa har gjort att fler tvingats bli påminda om att naturen är mer rättvis, ärlig och en plats där vi kan läka och få perspektiv på tillvaron.

Vandring och friluftsliv, som tidigare bara lockat mer inbitna skogsmullar och äventyrare, är nu något fler människor upptäcker som givande och hälsobefrämjande. Plötsligt är det naturliga, hållbara och enkla något som ter sig alltmer intressant. Det som går att ta på, det som är verkligt och bestående lockar.

Vad handlar om mig? Inte om mig? Är detta relevant? Inte relevant? Går det att förena motsatser i dagens samhälle? Kan man leva i bruset utan att förgås av alla frestelser och snabba energi och går det att vara i den stillsamma naturen utan att bli uppäten inifrån av en orolig själ?

Frågor som dessa är exempel på reflektion jag kan låta mig själv gå och idissla över. Vandrar jag med en vän, lättar vi våra hjärtan och delar däremellan tystnad och fokus när den fysiska ansträngningen gör det svårt att prata.

Jag har länge studerat andningens påverkan på oss människor. Hur den påverkar vår hjärna, kropp, själ och sinnen. Naturen är den bästa platsen för att träna hela kroppen och stärka själen. Luften är klarare vilket hjälper andhämtningen att bringa njutning in i varje cell.  När vi vistas ute i naturen går kroppen in i ett ”rest and digest”-läge, som är raka motsatsen till stresstillstånd som sänker immunförsvaret avsevärt.
Vandring är en ypperlig form av träning för att sätta igång blodcirkulationen, stärker andningsfunktionen och de naturliga stötarna i skelettet ökar de vita blodkropparna som har mycket med immunförsvaret att göra. Att andas frisk luft främjar slaggutförsel och ökar syretillförseln till cellerna samt balanserar blodsockret vilket främjar matsmältningen.

Naturen är även den bästa av biktplatser. Där kan du lätta ditt hjärta, testa dina tankar, utforska gränser och arbeta igenom kroppsliga hinder. Både i relationen med dig själv och i dina nära relationer.

I vänskapen med människor som står dig nära kan det uppstå hicka emellanåt och man faller ur den nära samvaron man är van vid. Då är det en klok idé att inte prata på ett kafé eller hemma hos någon utan att gå ut och gå tillsammans. För att prata igenom det som skaver. Just att du rör dig samtidigt som du pratar minskar stresshormon i kroppen som kan bidra till att man undviker att säga sådant man ångrar i efterhand. Stress gör annars det med oss.

 

Några utdrag ur min senaste bok NOMAD – Den läkande kraften i att vandra och bli ett med naturen (Harper Collins Nordic 2020)