PRANA, PRANAYAMA, MEDITATION

PRANA, PRANAYAMA, MEDITATION

P R A N A  &  M E D I T A T I O N 40 timmar Fördjupnings utbildning för yogalärare Vill du utvecklas inom området och fördjupa din praktik och kunskap om teknik, praktik och filosofi kring meditation, pranayama samt bli duktigare på fysiologi och anatomi kring...
AYURVEDA and ENERGETIC BODY

AYURVEDA and ENERGETIC BODY

A Y U R V E D A      E N E R G Y    C O N C I O U S N E S S FILL YOUR PRANIC WELL 30 hr immersion for yoga teachers In this immersion we will focus on how, and ways to fill oneself up with prana, life force. How we can learn to understand our needs and ways to bring...
YINYOGA utbildning modul 1

YINYOGA utbildning modul 1

YINYOGA utbildning Yinyoga ur ett individperspektiv 25 hr *(modul 1) 24-26 januari 2020 STOCKHOLM Registrera dig nedan Denna utbildning är för dig som är intresserad av att fördjupa dig i yinyoga, denna approach på yoga och dess filosofi, myofascial anatomi, om hur vi...
Chakras – What are they?

Chakras – What are they?

CHAKRAS The internal pathway to Self-Healing and Self-Realization In yoga, chakras are understood to be the internal energy centers; our internal compasses, our internal radar on which we gauge our spiritual health. Yet, what are they? Is there a science behind them?...