Integritet.
Detta begrepp är så oerhört viktigt i en demokrati – ja egentligen för alla människor som lever tillsammans. Integritet gör att vi kan leva i nuet.

För mig har integritet i alla dess olika former, berört, intresserat och drivit mig framåt i livet. Både i yrkeslivet och privat.
Integritet står för hälsa tycker jag. Det är grunden för att kunna känna sig fri, trygg och i samspel med sig själv och livet.
För mig är yoga en metod just för att upprätta integritet på flera plan i individer och samhällen. Yoga är integritet; just samspel mellan motpoler som ska kunna samverka för att balansen dem emellan ska bli tydlig. Tydlig blir trygg. Trygg blir självständig, självständig blir stark att lyfta blicken och se sammanhang över egot.

Söker vi på ordet får vi fram:

integer som betyder hel eller komplett. I många sammanhang handlar det om kvaliteter som ärlighet och en helgjuten karaktär som individ, organisation, etc. Man kan man tänkas värdera graden av integritet efter i vilken utsträckning man handlar efter de värderingar, övertygelser och principer man hävdar att man har. blockquote>

Det finns olika aspekter an integritet:
Intellektuell integritet– när tankar och slutledningar hos en enskild person eller grupp är så logiskt sammanhängande och motsägelsefria att individen eller gruppen ifråga känner mod att stå för dem och följa dessa oavsett vilka logiska konsekvenser inom tankesystemet de än leder till.

Emotionell integritet – när ens känslovärld är så väl sammansatt att personen ifråga upplever en starkt inre trygghet och tillfredsställelse i hela sin tillvaro. Man upplever sig varken splittrad eller frustrerad utan enbart lugn och harmonisk, uppfylld av ett lyckotillstånd.

Psykisk (själslig) integritet – ett enhetligt, icke splittrat JAG där olika psykiska egenskaper (psyke) hänger ihop på ett så kompletterande sätt att de upplevs som en helhet (se identitet). Motsatsen är psykisk splittring.

Andlig integritet – när ens abstrakta idéer och/eller andliga föreställningar hänger ihop på ett så enhetligt och sammanhängande sätt att de leder till en stark övertygelse eller tro att man känner en mening med livet.

Moralisk integritet – innebär att en individ, grupp eller organisation av egen inre övertygelse inom ramen för ett humanistisk–etiskt system respekterar andra människors värde och är beredd att aktivt försvara deras rätt till okränkbarhet; kämpa mot orättvisor och maktmissbruk (se civilkurage) trots eventuellt motstånd och negativa följder med fara för sitt liv eller social status.

I skolan älskade jag ämnen som berörde detta ämne och jag fick bästa betyg i de ämnen för de gav mig inspiration, lust och motivation att lära och lyssna.

Jag är så tacksam för att jag haft många fina lärare och mentorer på resan till det välmående jag känner idag. Men störst tacksamhet hyser jag till mitt egna inneboende mod och kraft som gjort att jag lärt mig av livet och vågat släppa när jag behövde släppa. Och vågat stå upp för mig själv när jag har behövt det. Det tog tid och många erfarenheter rikare.

För att kunna stå i sin egenhet tror jag vi behöver förebilder. För mig har det varit olika lärare och människor jag mött på resor samt i vissa arbetssituationer.

Jag kommer speciellt ihåg i mellanstadiet då min klass hade en vikarie; en ung kille som älskade att läsa. Han hade tatueringar överallt och ett otroligt bra språk, bra disciplin på oss men otroligt kunnig i de ämnen han undervisade. På eftermiddagarna när vi var trötta, läste han högt ur

gummitarzan

för oss medan vi fick rita eller skapa med lera. Han var i botten journalist och hade just kommit hem ifrån en jorden runt resa.
Han gjorde stort intryck på oss alla och inte minst mig. Han trotsade alla gamla konventioner med sitt sätt men vi har nog aldrig varit så uppmärksamma och flitiga som då. Han skapade sammanhang och band ihop verkligheten med oss själv samt påvisade att leva i världen innebär att ta ansvar för sig själv och jobba på sin integritet.

Min mamma pratade ofta om integritet när jag var liten. Om hur viktigt det är med att respektera andras behov lika mycket som ens eget så det blir kongruens. Hon för mig står för ovillkorlig kärlek. Och har lärt mig att det inte kostar att vara frikostig och ställa upp för andras och ens egna rätt.

Så när jag kom i kontakt med den yogatradition som jag idag representerar, ISHTA yoga; som betyder

Integrated sciencr of hatha, tantra and ayurveda

och där målet är individuell evolution, ökad integritet och hälsa.
ISHTA yoga har bidragit till att jag idag står stark i mig själv och har äntligen den nivå av integritet jag alltid önskat.

hari om tat sat.

namaste

Ulrica

20140215-161705.jpg