WORKSHOP ÅTERHÄMTNING

28 september, 2023

ÅTERHÄMTNING
-VILA SMARTARE och MER EFFEKTIVT
29 sept-1 okt 2023
Lär dig aktiv Återhämtning
Kan man förbättra sin hälsa genom att träna återhämtning och vila? Absolut.  Denna utbildning handlar om hur vi med enkla medel kan träna upp vårt nervsystem, hjärnans funktion och prestanda genom effektiv återhämtningsträning. Lär dig mer om metoder, praktiker, tekniker, hjärnan, nervsystemet, återhämtningens olika delar, vad vila gör för oss. Du får lära dig hur du kan undervisa Restorative yoga och andra återhämtnings-, aktiv vila och avspännings- och avslappningstekniker.
 
DATUM: 29 Sept – 1 Okt 2023. 
TIDER: 9-16 varje dag
PLATS: Yoga Shakti studio, Stockholm
PRIS:  5500 sek inkl moms
 
Övrigt: Denna utbildning ger 25 timmar och går under YACEP (Yoga Alliance Continuing Education) för dig som är registrerad yogalärare. 
 
Att återhämta betyder i sig att hämta tillbaka. Att återknyta till det inom oss som måste vara tillgängligt för balans. För att orka prestera och hålla ihop. Att inflika mer aktiv Återhämtning i livet ökar inte bara din livskvalitet. Det kommer påverka din innovationsförmåga, kreativitet, möjlighet att fokusera bättre och öka glädje; att ta klokare val. När vi tar aktiva pauser i vardagen hjälper vi vår hjärna och nervsystem till bättre balans, vi tryckutjämnar effektivare, vi bereder väg för ökat mentalt perspektiv på livet, vår kropp blir mer vaken och stark med mindre stress och spänning som begränsar god rörelseförmåga eller sänker hälsotillståndet i allmänhet. För att må bra behöver vi både aktivitet och vila.
 
Om utbildningen
Vi kommer att ägna tid åt olika metoder som främjar återhämtning. Bland annat restorative yoga där man använder sk props (stöttande hjälpmedel) som bolster, filtar, kuddar för att avlasta kroppen och placera kroppen i vilopositioner som minskar belastning på leder och skapar avspänning i muskler. Detta leder till ökad cirkulation, mental avspänning, ork och livslust, medvetandegör spänningar såväl fysiskt som mentalt. Genom att praktisera aktiv återhämtning utvecklas fysiologisk och neurologisk styrka.
Du får även lära dig andra tekniker som specifikt återhämtande andningsövningar, reflektion, meditation samt hur du kan variera din träning, livsstil och dina vardagsaktiviteter.
 
Om lärarna
Hillevi och Ulrica har satt ihop denna utbildning efter egen lång erfarenhet av återhämtningsträning, utbildningar i ämnet samt vad de anser att man behöver för att starta en egen hemma praktik. Du möter en sammansvetsad duo som delar många års rutin, insikter, djup kunskap och bred erfarenhet.
 
HAR DU FRÅGOR?
Vi hjälper dig gärna!
MAIL: info@yogaforlife.nu