WORKSHOP i Återhämtning

november 27, 2020

REST
WORKSHOP/UTBILDNING

i Restorative Yoga

den 27-29 November på Studio Yoga Nu, Landskrona

Att återhämta betyder i sig att hämta tillbaka. Att återknyta till det inom oss som måste vara tillgängligt för balans. För att orka prestera och hålla ihop. Att inflika mer aktiv Återhämtning i livet ökar inte bara din livskvalitet. Det kommer påverka din innovationsförmåga, kreativitet, möjlighet att fokusera bättre och öka glädje; att ta klokare val.

När vi tar aktiva pauser i vardagen hjälper vi vår hjärna och nervsystem till bättre balans, vi tryckutjämnar effektivare, vi bereder väg för ökat mentalt perspektiv på livet, vår kropp blir mer vaken och stark med mindre stress och spänning som begränsar god rörelseförmåga eller sänker hälsotillståndet i allmänhet. För att må bra behöver vi både och. Både aktivitet och vila.

Med Ulrica Norberg och Hillevi Borga.

Boka här. 

Tider:
27-29 november 2020

Fredag 9.30-16.30

Lördag 9.30- 17:00

Söndag 9:00-15:00

OBS: Boken Återhämtning köps av deltagare innan kursstart.