MAGIC NUMBERS

29 september, 2022

MAGISKA NUMMER
– En onlineworkshop om kraften bakom nummer, siffror och kombinationer.

Den 29 september kl 18-20.15
BOKA PLATS

Nummerologi är en talsymbolisk lära kring siffermystik. En teori om hur olika tal och siffror har en egen innebörd och kan vara både vägvisare, forum för insikt och även portaler till andra sätt att närma sig själv och världen. Vare sig vi vill eller inte så påverkar nummer våra liv och vi är omgivna av siffror hela tiden. Ta bara ditt personnummer. Din gatuadress. Telefonnummer. Kanske du även har ett turnummer?

Hur ser man på nummer i olika läror genom historien? Varför är det så att vissa nummer återkommer och finns det verkligen en magi bakom siffror?

I denna workshop får du ta del av grunderna för nummerologi och få en inblick i hur siffror kan vara en spännande ingång till att söka förstå mer om oss själva, komma till högre insikt och komma i kontakt med livets magi. Du kommer att få ta del av olika sätt att räkna ut ditt livstal, ödestal och mer.

Ulrica Norberg som håller i denna workshop, är sedan många år djupt intresserad av nummerologi och tack vare den ingången har hennes fascinaation för ord berikats av dess motopol i universum, nämligen siffor. För siffror och ord kan ses som portaler till energi.

Spännande eller hur?

Varmt välkommen till en mysig kväll i siffermystikens värld.