FOOD PHILOSOPHY & EATING

30 januari, 2023

Food Philosophy & Eating Health
– en kurs om ätande, mat, identitet och hälsa.

START 30 januari 2024.

Välkommen till en kurs om matens och ätandets filosofi. Vi tittar på hur vi sett på mat och ätande genom historien, hur vi kan öka vår förståelse för värdet av mat samt få syn på vad som äger vårt ätande. Matfilosofen Ulrica Norberg kommer leda dig igenom 5 miniworkshops om hur vi kan ta oss emot en ökad mat och ätsundhet som gynnar vårt välmående – och planeten.

Vår relation till mat och våra matval förändras i takt med att världen förändras. För samtidigt som intresset för vad, hur och på vilket sätt vi äter har närmast exploderat i västvärlden, så ser vi ändå att vi har långt kvar till att inse hur stora ringar på vatten våra matval kan få.

Mat handlar om så mycket mer än bara det som ligger på tallriken – det finns många upplevelser och minnen kopplade till mat, ätande, aptit, överlevnad och hunger. Maten vi äter ger oss inte bara den näring vi behöver utan är tätt förknippat med traditioner, minnen, rutiner, känslor samhällen och kulturer vi lever i. Mat och ätande har med vår identitet och framtid att göra. Ja en människas liv kan ses som en enda lång ätresa och varje måltid berättar historien om just oss som människor och den tid och kultur den lever i.

Genom att aktivt öppna upp för att granska sig själv och de värdesystem som ligger till grund för hur man väljer den mat man äter och lagar, kan vi med mer medvetna matval hitta ett sätt att leva där vi kan bidra till ett mer hållbart, hälsosamt och mer värdigt livsmedelssystem. För detta krävs det ökad självkännedom och självreflektion vilket vi kan uppnå genom att stanna upp och reflektera oss fram till ett bättre liv för oss själva och världen i relation till våra matval. Samt som i denna kurs, även titta på hur vi med rörelse och andning kan uppbringa ökad medvetenhet kring vår matsmältning och förhållande till ätande och mat.

Under kursen kommer vi att blicka ut över olika sätt att se på mat och ätande, vad olika filosofiska traditioner menar är god hälsa och bra mat samt vad psykologi pekar på får oss att skapa destruktiva matvanor och svåra relationer till mat och ätande.
Genom så kallad matreflektion får vi inte bara få syn på våra egna och vår kulturs inställning till ätande och mat, vi kan även skapa en egen matretorik och filosofi. Som både gynnar klimatet, hälsan och vårt mentala välmående.

INFORMATION:

  • 5 mini workshops innehållande föreläsning, diskussion, skrivövningar, meditation och andningsövningar

  • tisdagar kl.19.30-20.45 (75 min per gång)

  • Online live och på plats på YogaShakti studio på Högbergsgatan 30 A

  • Online portal med tillgång till inspelning av kurstillfällena tom 31 mars 2024

DATUM: 30/1, 13/2, 20/2, 5/3, 19/3
PRIS: 1450 KR studio, 1250 kr online

BOKNING