Andningscoach utbildning

19 september, 2024

Lär dig Andningens ABC
BREATHFULL – Bli certifierad andningscoach -50 hr

KURSTART 19 september.
Mer information

Hos BREATHFULL möter du ett erfaret och kunnigt team som alla är passionerat intresserade av att fler upptäcker de stora hälsovinsterna av en träna upp en god andningsfunktion. Vi har lång erfarenhet av andningsträning, som kan se ut på en rad olika sätt och tjäna olika syften. Flera av oss är yrkesverksamma experter så som specialiserade fysioterpeuter, andningscoacher och läkare.

En andningscoach kan hjälpa individer att förbättra sin livskvalitet, välmående och hälsa.
Genom att ta hänsyn till förutsättningar, behov, motivation och mål, kan en andningscoach hjälpa att bli mer medveten om andningsmönster, hur andningen kan balanseras upp, stärkas och användas för att tex. rehabilitera stress, förbättra sömn eller för att öka muskelkraft, energi och motivation.

Som coach kan du stötta och bidra med metoder och övningar för att utveckla fokus, självkännedom, kroppsförståelse, kraft och respiratorisk balans. Men även lägga upp personliga andningsprogram, mål och mentalt stöd under processen.

Med vår certifierade andningscoachutbildning lär du dig inte bara om hur andning fungerar och hur du kan träna upp ett mer funktionellt andetag för ökad hälsa och välmående. Förutom att du själv får praktisera mycket för att fördjupa förståelsen för ditt andningsmönster och hur du kan förädla det, kommer du få lära dig hur du kan coacha andra mot en mer hållbar och hälsosam andning.

Välkommen!

Hillevi Borga och Ulrica Norberg
Grundare av Breathfull Andningscoachutbildning