ÅTERHÄMTNING

29 januari, 2021

REST – Aktiv återhämtning, vila och paus.

29-31 Januari
på Yoga Shakti i Stockholm + Online ZOOM
kl 9-16.30

BOKA PLATS /Läs mer

Att återhämta betyder i sig att hämta tillbaka. Att återknyta till det inom oss som måste vara tillgängligt för balans. För att orka prestera och hålla ihop. Att inflika mer aktiv Återhämtning i livet ökar inte bara din livskvalitet. Det kommer påverka din innovationsförmåga, kreativitet, möjlighet att fokusera bättre och öka glädje; att ta klokare val.

Välkommen till en workshophelg i återhämtningens tecken. Du får lära dig fina tekniker och metoder för att återhämta kraft och länka samman med energi i kropp och sinne.

Denna workshop berör detta aktuella och intressanta ämne om Återhämtning och hur mycket rikare våra liv kan bli av att lära oss förmågan att hitta paus och fokus i det aktiva och rörliga och tvärtom.

Dina lärare är Ulrica Norberg och sjukgymnasten/yogaläraren Hillevi Borga.